Za ljubav treba imat' dušu

Song of Artist Atomsko Skloniste ( Atomsko Sklonište). Check Here the full Lyric of Za ljubav treba imat' dušu, a Song of Atomsko Skloniste ( Atomsko Sklonište). Do you want to see more lyrics of Atomsko Skloniste ( Atomsko Sklonište), check the category page with letter A or visit the artist page with all lyrics of Atomsko Skloniste ( Atomsko Sklonište)!

Check all Lyrics of Atomsko Skloniste ( Atomsko Sklonište):
  • Homepage
  • >
  • A
  • >
  • Atomsko Skloniste ( Atomsko Sklonište) – Za ljubav treba imat’ dušu

Atomsko Skloniste ( Atomsko Sklonište) – Za ljubav treba imat’ dušu

Uz stol na tri noge
bez ijednog čavla
sjele su u pet do ponoć
da prizivaju duhove
da prizivaju duhove U polutamnoj sobi
sklopile su svoje oči
ispružile bijele prste
i šaputale njegovo ime
i šaputale njegovo ime U tren se pretvorilo
hiljadu noći i dana
odgovora nije bilo
jer za ljubav treba imat’ dušu
jer za ljubav treba imat’ dušu U polutamnoj sobi
sklopile su svoje oči
ispružile bijele prste
i šaputale njegovo ime
i šaputale njegovo ime U tren se pretvorilo
hiljadu noći i dana
odgovora nije bilo
jer za ljubav treba imat’ dušu
jer za ljubav treba imat’ dušu 

Copyright © lyrics.ph - All rights reserved.