Žuti kišobran

Song of Artist Atomsko Skloniste ( Atomsko Sklonište). Check Here the full Lyric of Žuti kišobran, a Song of Atomsko Skloniste ( Atomsko Sklonište). Do you want to see more lyrics of Atomsko Skloniste ( Atomsko Sklonište), check the category page with letter A or visit the artist page with all lyrics of Atomsko Skloniste ( Atomsko Sklonište)!

Check all Lyrics of Atomsko Skloniste ( Atomsko Sklonište):
  • Homepage
  • >
  • A
  • >
  • Atomsko Skloniste ( Atomsko Sklonište) – Žuti kišobran

Atomsko Skloniste ( Atomsko Sklonište) – Žuti kišobran

Kupio sam sebi na dar
jedan mali žuti kišobran
da zamijeni sunce kad pada kiša
Kupio sam sebi plastičnu lutku
da mi zamijeni tebe, draga
kad padne noć U toploj sobi ja sam je napuhao
milovao nježno, točno kol’ko treba
imao u vidu da se ne zateleba
Kad stiglo je jutro ja sam je ispuhao
jer sve što mi je pružila
bilo je kao kod tebe
vaginalna manipulacija 

Copyright © lyrics.ph - All rights reserved.