Sve ove godine

Song of Artist Bijelo dugme. Check Here the full Lyric of Sve ove godine, a Song of Bijelo dugme. Do you want to see more lyrics of Bijelo dugme, check the category page with letter B or visit the artist page with all lyrics of Bijelo dugme!

Check all Lyrics of Bijelo dugme:
  • Homepage
  • >
  • B
  • >
  • Bijelo dugme – Sve ove godine

Bijelo dugme – Sve ove godine

Jedna mala pjegava plava ne da mi mira,
kad je sretnem hoće nešto da mi da.
Kad je pitam što bi mi dala, neće da kaže,
samo klimne glavom, kao da bi dala sve. Idi mala, idi što prije,
još si mala, vrijeme ti nije,
bježi mala, prije no što padne noć. Sve ove godine dala bi za jednu noć,
al’ mene nikad ne bi imala,
jer ja moram drugoj poć. 

Copyright © lyrics.ph - All rights reserved.