A la voreta del mar

Song of Artist Catalan Folk. Check Here the full Lyric of A la voreta del mar, a Song of Catalan Folk. Do you want to see more lyrics of Catalan Folk, check the category page with letter C or visit the artist page with all lyrics of Catalan Folk!

Check all Lyrics of Catalan Folk:
  • Homepage
  • >
  • C
  • >
  • Catalan Folk – A la voreta del mar

Catalan Folk – A la voreta del mar

A la voreta del mar
hi ha una donzella
que està brodant un vestit,
per a la Reina. Quan està a la mig brodar
li falta seda.
I acostant-se un mariner
que una nau mena. La donzella entra a la nau,
tria la seda.
Mentre va mercadejant,
la nau pren vela. Mariner, bon mariner,
torneu-me a terra,
que els ventijols de la mar
em donen pena. 

Copyright © lyrics.ph - All rights reserved.