Ljubavi moja

Song of Artist Damir Kedžo (KEDZO). Check Here the full Lyric of Ljubavi moja, a Song of Damir Kedžo (KEDZO). Do you want to see more lyrics of Damir Kedžo (KEDZO), check the category page with letter D or visit the artist page with all lyrics of Damir Kedžo (KEDZO)!

Check all Lyrics of Damir Kedžo (KEDZO):
  • Homepage
  • >
  • D
  • >
  • Damir Kedžo (KEDZO) – Ljubavi moja

Damir Kedžo (KEDZO) – Ljubavi moja

Postoji zavjet, nečujan glas
između neba, zemlje i nas
da s tobom idem do kraja Postoji ljubav, siguran dom
kad bjesne oluje, vjetar i grom
i radost koja nas spaja I nešto od tebe u svemu
sad vidim u jednom trenu
koliko srcem treba voljeti Ljubavi moja jedina znaj
život si moj, početak i kraj
želja mi budi, jedini spas
drugi su drugi, ja živim za nas Ljubavi moja jedina znaj
život si moj, početak i kraj
želja mi budi, moj jedini spas
drugi su drugi, ja živim za nas I dok sam druge ljubio znaj
lutao svijetom, s kraja na kraj
ko da je oduvijek bilo… Nešto od tebe u svemu
sad vidim u jednom trenu
koliko srcem treba voljeti Ljubavi moja jedina znaj
život si moj, početak i kraj
želja mi budi, moj jedini spas
drugi su drugi, ja živim za nas Ljubavi moja jedina znaj
život si moj, početak i kraj
želja mi budi, moj jedini spas
drugi su drugi, ja živim za nas Želja mi budi, jedini spas
drugi su drugi, ja živim za nas Ljubavi moja jedina znaj
život si moj, početak i kraj
želja mi budi, moj jedini spas
drugi su drugi, ja živim za nas Ljubavi moja jedina znaj
život si moj, početak i kraj
želja mi budi, moj jedini spas
drugi su drugi, ja živim za nas 

Copyright © lyrics.ph - All rights reserved.