Čekala sam kao žena

Song of Artist Danijela Martinovic ( Danijela Martinović). Check Here the full Lyric of Čekala sam kao žena, a Song of Danijela Martinovic ( Danijela Martinović). Do you want to see more lyrics of Danijela Martinovic ( Danijela Martinović), check the category page with letter D or visit the artist page with all lyrics of Danijela Martinovic ( Danijela Martinović)!

Check all Lyrics of Danijela Martinovic ( Danijela Martinović):
  • Homepage
  • >
  • D
  • >
  • Danijela Martinovic ( Danijela Martinović) – Čekala sam kao žena

Danijela Martinovic ( Danijela Martinović) – Čekala sam kao žena

Duša nikom se ne govori
Ona samo plane, dogori
A kad čovjek sebe pregori
Ide dalje jači najjači Ja još vjerujem u nju
Ja još vjerujem u nju Čekala sam kao žena, kao žena zaljubljena na te ja
Čekala sam, dugo čekala, samu sebe sam izgubila
Dizala me na stol pjesma, duša mi je bila tijesna pretijesna
Noć i dan sam tebe tražila, samu sebe sam izgubila Noć i dan sam tebe tražila, samu sebe sam izgubila 

Copyright © lyrics.ph - All rights reserved.