Jedne noći

Song of Artist Dobriša Cesarić. Check Here the full Lyric of Jedne noći, a Song of Dobriša Cesarić. Do you want to see more lyrics of Dobriša Cesarić, check the category page with letter D or visit the artist page with all lyrics of Dobriša Cesarić!

Check all Lyrics of Dobriša Cesarić:
  • Homepage
  • >
  • D
  • >
  • Dobriša Cesarić – Jedne noći

Dobriša Cesarić – Jedne noći

Te noći pisah sjedeć posve mirno,
Da ne bih majci u susjednoj sobi
Škripanjem stolca u san dirn’o. A kad mi koja ustrebala knjiga,
Sasvim sam tiho išao po sagu.
U svakoj kretnji bila mi je briga
Da staričicu ne probudim dragu. I noć je tekla spokojna i nijema.
A tad se sjetih da je više nema. 

Copyright © lyrics.ph - All rights reserved.