Marija Magdalena

Song of Artist Doris Dragović. Check Here the full Lyric of Marija Magdalena, a Song of Doris Dragović. Do you want to see more lyrics of Doris Dragović, check the category page with letter D or visit the artist page with all lyrics of Doris Dragović!

Check all Lyrics of Doris Dragović:
  • Homepage
  • >
  • D
  • >
  • Doris Dragović – Marija Magdalena

Doris Dragović – Marija Magdalena

Jer tvoja ljubav me, razapela
Odriješila me je, mojih grijeha
Svjedok mi Bog, srca mi mog
Ova žena zna, da ti pripada, sva Marija Magdalena… Marija Magdalena…
Ah… Marija Magdalena… ah… Vodila me noć, svud po svijetu
I rekla sam joj: “Stoj!” ah… “dalje neću”
Svjedok mi Bog, srca mi mog
Ova žena zna, da ti pripada, sva Marija Magdalena… Marija Magdalena…
Ah… Marija Magdalena… ah… Svjedok mi Bog, srca mi mog
Ova žena zna, da ti pripada, sva Marija Magdalena… Marija Magdalena…
Ah… Marija Magdalena… ah… 

Copyright © lyrics.ph - All rights reserved.