Oblida

Song of Artist Gemma Humet. Check Here the full Lyric of Oblida, a Song of Gemma Humet. Do you want to see more lyrics of Gemma Humet, check the category page with letter G or visit the artist page with all lyrics of Gemma Humet!

Check all Lyrics of Gemma Humet:

Gemma Humet – Oblida

Oblida el gest
que ve i t’ataca.
Oblida un fet
si encara et dol.
Oblida’t de la cara
que ja no et parla
i oblida la paraula
que no diu res.  Oblida els vots
que un dia ens vam fer.
Oblida els ulls
i oblida la pell.
Oblida el crit
de desesperança
i oblida la rancúnia
del meu oblit. Oblida les mentides;
has quedat perdonat.
Oblida les mancances
que jo et vaig fer trobar.  Oblida’t del meu gest,
de la meva pell,
de la meva veu;
fa massa temps. Oblida’t del meu fons,
de la meva sang,
de la meva carn;
tot s’ha perdut.  Oblida’t del meu crit,
del vell desig,
d’unes paraules.  Oblida’t dels esquinços
de la meva pell
i d’aquesta veu. Oblida el cos
on vas dibuixar.
Oblida els dits
i oblida el caminar.
Crema el neguit
de l’enyorança
i oblida la fugida
del meu oblit. Oblida les mentides;
has quedat perdonat.
Oblida les mancances
que jo et vaig fer trobar.  Oblida’t del meu gest,
de la meva pell,
de la meva veu;
fa massa temps. Oblida’t del meu fons,
de la meva sang,
de la meva carn;
tot s’ha perdut.  Oblida’t del meu crit,
del vell desig,
d’unes paraules.  Oblida’t dels esquinços
de la meva pell
i d’aquesta veu. Però no t’oblidis mai de mi. 

Copyright © lyrics.ph - All rights reserved.