Neću, Neću Djamante

Song of Artist Halid Bešlić. Check Here the full Lyric of Neću, Neću Djamante, a Song of Halid Bešlić. Do you want to see more lyrics of Halid Bešlić, check the category page with letter H or visit the artist page with all lyrics of Halid Bešlić!

Check all Lyrics of Halid Bešlić:
  • Homepage
  • >
  • H
  • >
  • Halid Bešlić – Neću, Neću Djamante

Halid Bešlić – Neću, Neću Djamante

Da kraj mene vile stoje
suho zlato da mi broje
duša ne bi drugu htjela
jer tebe je zavoljela Neću, neću damante
suho zlato, brilijante
ni safire, nit’ rubine
samo ona da ljubi me Da mi zlatne kuće grade
po avliji cvijeće sade
ja bih opet tebe snio
i sa tobom sretan bio Neću, neću damante Da me vječnim učinite
pola svijeta poklonite
nikad ne bih ja pristao
jer sa njom sam navikao Neću, neću damante …  

Copyright © lyrics.ph - All rights reserved.