Putnik

Song of Artist Hor Hazreti Hamza. Check Here the full Lyric of Putnik, a Song of Hor Hazreti Hamza. Do you want to see more lyrics of Hor Hazreti Hamza, check the category page with letter H or visit the artist page with all lyrics of Hor Hazreti Hamza!

Check all Lyrics of Hor Hazreti Hamza:

Hor Hazreti Hamza – Putnik

Gledala sam sunce i nebo plavo
More tvoje slatko i slano
Tražila sam način da ti se približim
Na svemu ovo duboko zahvalim Rekoše mi da je srce ključ života
Da je u njemu potraga svaka
Razum te traži al srce nalazi
Dozvoli da te nađem ya Rabbi Subhanallah Kerimallah
Na putu Ahmeda eh da smo prašina
Subhanallah Kerimallah
Jako je ptica ova putnik postala
Subhanallah Kerimallah
Iz oka rijeke teku danima
Zbog Ahmeda Putnika svakog ti zoveš sebi
Olakšaj na Rabbi put ka tebi
Sunce što sija ni trunka nije
Milosti koja putnika grije Putujemo tebi u tišini noći
Tražimo te mi u šapatu sna
Za tebe naša srca čistimo
Milosti tvojoj nebom letimo