Predaj se srce

Song of Artist Indexi ( Индекси). Check Here the full Lyric of Predaj se srce, a Song of Indexi ( Индекси). Do you want to see more lyrics of Indexi ( Индекси), check the category page with letter I or visit the artist page with all lyrics of Indexi ( Индекси)!

Check all Lyrics of Indexi ( Индекси):
  • Homepage
  • >
  • I
  • >
  • Indexi ( Индекси) – Predaj se srce

Indexi ( Индекси) – Predaj se srce

Volio sam njene oči
Njene ruke, njenu kosu
Volio sam čak i pjege
Na malenom, lijepom nosu. Ni slutio nikad nisam da će ljubav dati drugom
Da će ludo srce moje ispuniti tugom. Predaj se srce, izgubili smo boj
Nikada više ti ne pričaj o njoj
U mom životu sad nema više nje
Predaj se srce, izgubili smo sve. 

Copyright © lyrics.ph - All rights reserved.