Spavaj Marija

Song of Artist Ivo Robić. Check Here the full Lyric of Spavaj Marija, a Song of Ivo Robić. Do you want to see more lyrics of Ivo Robić, check the category page with letter I or visit the artist page with all lyrics of Ivo Robić!

Check all Lyrics of Ivo Robić:

Ivo Robić – Spavaj Marija

Pada noć na tvoje kose, tvoje lice
Dok sjediš sama uz prozor i gledaš niz put
I ove noći pred tvojom kućom bit će gitare
Da te sjete da si jednom davno sretna bila tu. Ne brini, mila, u jednom srcu
Još ima mnogo pjesama za te
I mnogo snova da k tebi svrate
Kad umre dan… I kada sklopiš te snene oči
Gitare ove će opet doći
U tvoje srce, u tvoje snove
I zato sretna snivaj Marija Spavaj, Marija! Sanjaj, Marija!
Noćas nek’ poljupci gore
Na usnama tvojim do zore!
Spavaj, Marija! Spavaj, Marija! O meni sanjaj…
Gitare zvone u tami
U snovima opet smo sami.
Sanjaj, Marija! Spavaj, Marija! 

Copyright © lyrics.ph - All rights reserved.