Ima nade

Song of Artist Jelena Rozga. Check Here the full Lyric of Ima nade, a Song of Jelena Rozga. Do you want to see more lyrics of Jelena Rozga, check the category page with letter J or visit the artist page with all lyrics of Jelena Rozga!

Jelena Rozga – Ima nade

Ko da stajem pred streljački vod,
Nisaniš me ti ravno iz srca svog,
A ja pitam se, pitam što sad radim tu
Kad još volim te za zlatnu medalju
I malo preko, i malo preko Vidi na što život sliči,
Kako možeš sada ići
Jedrenjakom bez jedara?
Ko tu koga vara? Ima nade, kakve – takve,
Sirotišta za ovakve
Što se prave par junaka,
A samo su dva luđaka Bože mili, sve bilo je ko u snu,
Kao naručen vedar dan svaki put,
A sad pitam se, pitam što sad radim tu
A još volim te za zlatnu medalju
I malo preko, i malo preko 

Copyright © lyrics.ph - All rights reserved.