Australija

Song of Artist Kemal Malovčić ( Kemal Malovčić (Кемал Маловчић)). Check Here the full Lyric of Australija, a Song of Kemal Malovčić ( Kemal Malovčić (Кемал Маловчић)). Do you want to see more lyrics of Kemal Malovčić ( Kemal Malovčić (Кемал Маловчић)), check the category page with letter K or visit the artist page with all lyrics of Kemal Malovčić ( Kemal Malovčić (Кемал Маловчић))!

Check all Lyrics of Kemal Malovčić ( Kemal Malovčić (Кемал Маловчић)):
  • Homepage
  • >
  • K
  • >
  • Kemal Malovčić ( Kemal Malovčić (Кемал Маловчић)) – Australija

Kemal Malovčić ( Kemal Malovčić (Кемал Маловчић)) – Australija

Evo ti uzdah mjesto pisma
pustinja ja sam žedna prebolio nisam
rastanak sa tobom puče kao grom
sad na pola pijan lutam Australijom Australija, Australija
dade mi raj nije tebe rodni kraj
rastanak sa tobom puče kao grom
sad na pola pijan lutam Sidneom Evo ti suza jedna ne pišem riječi
samo me tuga hoće ti je izlječi
pitaj nema dalje od Australije
od grada do grada traži moje ime Australija, Australija
dade mi raj nije tebe rodni kraj
rastanak sa tobom puče kao grom
sad na pola pijan lutam Melburnom Australija, Australija
dade mi raj nije tebe rodni kraj
rastanak sa tobom puče kao grom
sad na pola pijan lutam Australijom 

Copyright © lyrics.ph - All rights reserved.