Ludo ljeto

Song of Artist Lana Jurčević. Check Here the full Lyric of Ludo ljeto, a Song of Lana Jurčević. Do you want to see more lyrics of Lana Jurčević, check the category page with letter L or visit the artist page with all lyrics of Lana Jurčević!

Check all Lyrics of Lana Jurčević:
  • Homepage
  • >
  • L
  • >
  • Lana Jurčević – Ludo ljeto

Lana Jurčević – Ludo ljeto

Kao ljetna kiša
padni svuda po meni
Čudo kako jedan pogled
cijeli život promjeni Ma daj me raspameti, da srce osjeti
Još jedno ludo ljeto može početi
Prebaci me pameti i u glavi sklop
Nemoj nikad stati ni kad ti kažem stop Ma daj me raspameti, da srce osjeti
Još jedno ludo ljeto može početi
Prebaci me pameti i u glavi sklop
Nemoj nikad stati ni kad ti kažem stop Prašinu sa moga srca
skini usnama
bolje čujem kožom,
bolje vidim rukama Ma daj me raspameti, da srce osjeti
Još jedno ludo ljeto može početi
Prebaci me pameti i u glavi sklop
Nemoj nikad stati ni kad ti kažem stop Ma daj me raspameti, da srce osjeti
Još jedno ludo ljeto može početi
Prebaci me pameti i u glavi sklop
Nemoj nikad stati ni kad ti kažem stop Daj me raspameti, da srce osjeti
Još jedno ludo ljeto može početi
Prebaci me pameti i u glavi sklop
Nemoj nikad stati ni kad ti kažem stop 

Copyright © lyrics.ph - All rights reserved.