Sveta ljubav

Song of Artist Maja Blagdan. Check Here the full Lyric of Sveta ljubav, a Song of Maja Blagdan. Do you want to see more lyrics of Maja Blagdan, check the category page with letter M or visit the artist page with all lyrics of Maja Blagdan!

Check all Lyrics of Maja Blagdan:

Maja Blagdan – Sveta ljubav

Ja ti priznajem sve, sve je glupo sad bez tebe
I dok hladna kiša pada na grad, tko zna gdje si ti sad?
Ajaja jajajaja… moja ljubav si ti, ovo je vrijeme bez milosti
Ti si divlja rijeka na putu mom, a ja te volim i s njom Sunce moru putuje, moje srce luduje
Daj mi snage, sveta ljubavi
Sunce moru putuje, moje srce luduje
Daj mi snage, sveta ljubavi Ja živim za nas, zemlja nosi moj glas
U dubinu duše jer tu je moj dom, a ja te volim i s njom Hej… sunce moru putuje, moje srce luduje
Daj mi snage, sveta ljubavi
Sunce moru putuje, moje srce luduje
Daj mi snage, (sveta ljubavi) Daj mi snage, sveta ljubavi 

Copyright © lyrics.ph - All rights reserved.