Manntra

Song of Artist Manntra. Check Here the full Lyric of Manntra, a Song of Manntra. Do you want to see more lyrics of Manntra, check the category page with letter M or visit the artist page with all lyrics of Manntra!

Check all Lyrics of Manntra:

Manntra – Manntra

Da li oni znaju da još spavaju ?
Da li oni čekaju svoju vođu ?  Znakovi, zvukovi u prostoru prazne se
prizivaju manntre. Danas je taj dan kad se pojavlja,
novi mesija,
danas je taj dan kada počinje,
novo vrijeme. Znakovi, zvukovi u prostoru prazne se
prizivaju manntre. Znakovi, zvukovi u prostoru prazne se
prizivaju manntre. 

Copyright © lyrics.ph - All rights reserved.