Jotes Noves

Song of Artist Mara Aranda. Check Here the full Lyric of Jotes Noves, a Song of Mara Aranda. Do you want to see more lyrics of Mara Aranda, check the category page with letter M or visit the artist page with all lyrics of Mara Aranda!

Check all Lyrics of Mara Aranda:

Mara Aranda – Jotes Noves

Per cantar les jotes noves
i escoltar-les, senyores;
per a cantar-les bones
i que amb gràcia sonen,
demane atenció i silenci.
Isi callar no pogueren
¡sant gregori, m’encomane! Per l’assedegat aigua,
per al nu un parrac,
i a l’enveja un colp al cap.
Per al famolenc una mida
generosa, ai, de blat. Canyella dus als llavis,
i un fibló a la galta.
Nafres que no curaren,
les curarem amb paciència.
I mel i canyella en branca. Com que no sóc jovençana,
doneu-me most a la gana.
Ja no li tinc paor
a l’escalfor a la panxa.
Coloraines a la cara
ja no lo tinc paüra,
desvergonya no me-n manca. Allà va la despedida,
i estes jotes s’acaben.
Les guitarres ja cansades,
aiguardent em demanen
i volen que el ball s’acabe.
Si, estes jotes s’acaben
però ací no acaba el dia. 

Copyright © lyrics.ph - All rights reserved.