Lo Testament

Song of Artist Mara Aranda. Check Here the full Lyric of Lo Testament, a Song of Mara Aranda. Do you want to see more lyrics of Mara Aranda, check the category page with letter M or visit the artist page with all lyrics of Mara Aranda!

Check all Lyrics of Mara Aranda:

Mara Aranda – Lo Testament

La reina estava malalta
la filla d’un rei francès.
Anaven a visitar-la
comtes, ducs i cavallers.
En això va entrar s’agüela,
com una que no sap res:
– “Filla de la meua filla,
¿Quin és el mal que tu tens?”- -“Mare de la meua mare,
el meu mal vos el sabeu,
m’heu donat un melecini,
no vos pot perdonar deu”-
-“Filla de la meua filla.,
a mi què és lo que em deixeu?”-
-“Mare de la meua mare,
d’aquest palau no és res meu”- -“Nou castells que tinc en França,
els nou tinc per compte meu.
Tres en deixe als probets,
probets per l’amor de Déu
i tres li’n deixe a en Carles
en Carles que és germà meu
i tres li’n deixe a l’altar
per allumenar a Déu.”-
-“Filla de la meua filla:
A mi qué és lo que em deixeu?”-
-“Mare de la meua mare,
el meu mal vós el sabeu”-
-“Filla de la meua filla,
a mi què és lo que em deixeu?”-
-“Mare de la meua mare,
un dogal per que us pengeu.”- 

Copyright © lyrics.ph - All rights reserved.