Tinc una Barraca

Song of Artist Mara Aranda. Check Here the full Lyric of Tinc una Barraca, a Song of Mara Aranda. Do you want to see more lyrics of Mara Aranda, check the category page with letter M or visit the artist page with all lyrics of Mara Aranda!

  • Homepage
  • >
  • M
  • >
  • Mara Aranda – Tinc una Barraca

Mara Aranda – Tinc una Barraca

A la vora del riu, entre la mar i els canyars.
a aquella que no té nom, ‘barraca’ li posaràs.
Tinc una barraca que no té trespol
per la matinada ja li pega el sol
i a boqueta nit la rosada li plou. Com és xicotenta no page lloguer
era dels meus pares i és pels meus xiquets. T’ho diré, ho escaltaràs,
poca cosa i bona i per aixo em vols. Dins tinc un armari molt ben arreglat
amb quatre escudelles i un plat foradat.
Al pitxer sense ansa, l’agafe del cos.
Tinc un cànter d’aigua i la bota de vi
i un setrillet d’oli que és d’allò més fi,
qui seu a la taula no s’alça molt tip. Figues la figuera i la poma el pomer
al pou aigua fresca en juny i en gener.
Fulles d’herbasana i la flor del llorer
si no eres cascada amb tu em casaré.
T’ho diré, ho escaltaràs,
poca cosa bona i per això em vols.
T’ho diré, no ho callaré.
Si no vols oir-ho igual te que ser. 

Copyright © lyrics.ph - All rights reserved.