Ave Maria Catalana

Song of Artist Maria Carta. Check Here the full Lyric of Ave Maria Catalana, a Song of Maria Carta. Do you want to see more lyrics of Maria Carta, check the category page with letter M or visit the artist page with all lyrics of Maria Carta!

Check all Lyrics of Maria Carta:
  • Homepage
  • >
  • M
  • >
  • Maria Carta – Ave Maria Catalana

Maria Carta – Ave Maria Catalana

Ave Maria,
plena de gràcia,
nostre Senyor és amb Tu,
i beneïta sés Tu
mes de totes les dones,
i beneït sigui
lo Fill tou Jesus. Santa Maria,
Mare de Déu,
prega pels pobres pecadors,
que t’adoren,
ara i en l’hora
de la mort nostra.
Amen. 

Copyright © lyrics.ph - All rights reserved.