Tonka

Song of Artist Novi fosili. Check Here the full Lyric of Tonka, a Song of Novi fosili. Do you want to see more lyrics of Novi fosili, check the category page with letter N or visit the artist page with all lyrics of Novi fosili!

Novi fosili – Tonka

Jedno pored drugog dišemo u tami.
A jesmo li skupa i da li smo sami?
Ti si negdje drugdje, ja te samo pratim
Na prstima onda u svoj san se vratim. Tonka gdje si sada?
Dok ti ljubim rame
Jesi li još budna?
Da li misliš na me? (Pripjev)
Tonka, reci cvrčak
Tonka, reci more
Brzo nešto reci
Da ne bude gore. Sve su bitke dosad izgubljene trajno.
Dobijmo bar ovu, to bi bilo sjajno.
U mraku se žari jedna cigareta
Kao svjetionik na početku svijeta. Sebična ne budi, sve moje, sve moje,
Ne kradi mi jastuk – jastuk je za dvoje. Tonka, budi ista, budi takva čudna,
Samo budi blizu i još malo budna. (Pripjev) Pogledaj, po zidu igraju se sjene.
Tonka, dođi bliže, privij se uz mene. 

Copyright © lyrics.ph - All rights reserved.