Ispod kože

Song of Artist Pamela Ramljak ( Pamela Ramljak Salajster). Check Here the full Lyric of Ispod kože, a Song of Pamela Ramljak ( Pamela Ramljak Salajster). Do you want to see more lyrics of Pamela Ramljak ( Pamela Ramljak Salajster), check the category page with letter P or visit the artist page with all lyrics of Pamela Ramljak ( Pamela Ramljak Salajster)!

Check all Lyrics of Pamela Ramljak ( Pamela Ramljak Salajster):
  • Homepage
  • >
  • P
  • >
  • Pamela Ramljak ( Pamela Ramljak Salajster) – Ispod kože

Pamela Ramljak ( Pamela Ramljak Salajster) – Ispod kože

Možda bi bilo bolje
da te nisam srela ja
kad srce izbor pravi
tada razum ne pita Nisi čak ni krio
da si otrov a ne lijek
da nevjeran ćeš biti zauvijek Tu ispod kože on mi je Bože
a protiv sebe ne mogu ja
Dok radi mi svašta ja mu sve praštam
koga sam zavoljela
To je slatka kazna, to je gorka nagrada
kada voliš nekog, tko nikome ne pripada Kao da srce stane
kad mi priđeš svaki put
zaboravim na dane
i noći kada nisi tu iako znam da opet
tu si tek u prolazu
pobjede male slavim u porazu 

Copyright © lyrics.ph - All rights reserved.