Salakot

Song of Artist Pilita Corrales ( Pilita Corrales). Check Here the full Lyric of Salakot, a Song of Pilita Corrales ( Pilita Corrales). Do you want to see more lyrics of Pilita Corrales ( Pilita Corrales), check the category page with letter P or visit the artist page with all lyrics of Pilita Corrales ( Pilita Corrales)!

Check all Lyrics of Pilita Corrales ( Pilita Corrales):
  • Homepage
  • >
  • P
  • >
  • Pilita Corrales ( Pilita Corrales) – Salakot

Pilita Corrales ( Pilita Corrales) – Salakot

Ang balat mo’y huwag ibilad kung mainit
kailangan mo’y salakot na pambukid
Kung masungit ang panahon parang payong din ‘yan
maiilagan mo ang ang ulan at araw x2 Huwag mo ang paiitimin
ang balat na talusaling
Pag-ingatan ang alindog
ang ganda’y sadyang kay rupok
Kung kulimlin ang panahon
Salakot ay dalhin
At iya’y panangga sa init man
at hangin x4 

Copyright © lyrics.ph - All rights reserved.