Cantant al món

Song of Artist Ressonadors. Check Here the full Lyric of Cantant al món, a Song of Ressonadors. Do you want to see more lyrics of Ressonadors, check the category page with letter R or visit the artist page with all lyrics of Ressonadors!

Check all Lyrics of Ressonadors:
  • Homepage
  • >
  • R
  • >
  • Ressonadors – Cantant al món

Ressonadors – Cantant al món

Aquest món que veim tots tan hermós
mos mira orgullós de vore-mos tant junts cantant i riguent tots.
Aquest sol que fa brotar ses flors que dóna llum a tot,
que manté viu el món, que ho té tot ufanós. I s’amor, do de Déu, que mos manté sa il·lusió,
que mos fa riure i plorar i vore-ho tot més hermós. I quan el vent mos canta i es nuvolets donen aigua
i sa terra mos treu algo per menjar.
Tot es fa per naltros, ses ortigues i es ferratges
i agafant-ho amb alegria bé anirà. Aquest cel que veim tots tan polit
de festa fet per Déu
naltros l’hem d’estimar com mos estima ell.
Mirau sa lluna, com viu obedient, cada nit sortiguent,
per dar-mos més claror, que li ha manat Déu. 

Copyright © lyrics.ph - All rights reserved.