Es barquet nou

Song of Artist Ressonadors. Check Here the full Lyric of Es barquet nou, a Song of Ressonadors. Do you want to see more lyrics of Ressonadors, check the category page with letter R or visit the artist page with all lyrics of Ressonadors!

Check all Lyrics of Ressonadors:
  • Homepage
  • >
  • R
  • >
  • Ressonadors – Es barquet nou

Ressonadors – Es barquet nou

N’ha vengut un barquet nou
tot carregat de pastilles,
perquè dormiguem tranquils
mentre mos desfan ses illes. Ha vengut un barquet nou
amb sonades molt antigues
fetes pes Ressonadors
perquè tu llavò les digues. Si no ve cap barquet nou
no ploreu al·lots encara,
que llavò lo que tendrem
serà molta mala cara. Ha vengut un barquet nou
i ara mos vol fer cassogues,
si no reim lo que farem
serà vendre ses garroves. Ha vengut un barquet nou
i l’haurem d’aprofitar,
perquè fugin de ses illes
es lladres que han governat. N’ha vengut un barquet nou
tot carregat de pastilles,
perquè dormiguem tranquils
mentre mos desfan ses illes. 

Copyright © lyrics.ph - All rights reserved.