Suus

Song of Artist Rona Nishliu. Check Here the full Lyric of Suus, a Song of Rona Nishliu. Do you want to see more lyrics of Rona Nishliu, check the category page with letter R or visit the artist page with all lyrics of Rona Nishliu!

Check all Lyrics of Rona Nishliu:

Rona Nishliu – Suus

Në këtë botë, dashuria s’jeton më
Koha më për ne s’ka kohë, jo
Jo, oh
Jo… oh…
Koha më për ne s’ka kohë Ateron aeroplani im
Në pistë pa drita të shpirtit tënd.
Me bërryla ngjiten sot
Ata që dje s’jetonin dot. Por të djeshmet s’kanë rëndësi
Nga detra të trazuar u përpinë
Oh të nesërmet nuk do të sjellin gjë,
Veç shpresë pa shpresë e marrëzi Më lerni të qaj… qaj… qaj…
Se këtë gjë, më së miri di ta bëj tani
Se këtë gjë, më së miri di ta bëj tani Më lerni të qaj… qaj… qaj…
Se këtë gjë, më së miri di ta bëj tani
Se këtë gjë, më së miri di ta bëj tani Më lerni të qaj… qaj… qaj…
Se këtë gjë, më së miri di ta bëj tani
Se këtë gjë, më së miri di ta bëj tani 

Copyright © lyrics.ph - All rights reserved.