Grad Bez Ljudi

Song of Artist Severina. Check Here the full Lyric of Grad Bez Ljudi, a Song of Severina. Do you want to see more lyrics of Severina, check the category page with letter S or visit the artist page with all lyrics of Severina!

Severina – Grad Bez Ljudi

Gledaš u mene
očima hladnog sjevera
osjećam mraz u grudima
jer sam te izgubila Znam, umire ljubav
tišina sve mi govori
u pobjedi i porazu
ti samo si u prolazu Vidjela sam grad bez ljudi
pobjednika kako gubi
anđele na stupu srama
djecu koja plaču sama Vidjela sam snijeg u maju
đavla u bijelom raju
ali ne i muško koje
zna trajati u dvoje
takvi valjda više ne postoje  Komad po komad
moje srce kruni se
a ja sam tu da čekam te
i da za slamku držim se Znam, umire ljubav
tišina sve mi govori
u pobjedi i porazu
ti samo si u prolazu Vidjela sam grad bez ljudi  

Copyright © lyrics.ph - All rights reserved.