Dragi, vjerujem u sve

Song of Artist Silente. Check Here the full Lyric of Dragi, vjerujem u sve, a Song of Silente. Do you want to see more lyrics of Silente, check the category page with letter S or visit the artist page with all lyrics of Silente!

  • Homepage
  • >
  • S
  • >
  • Silente – Dragi, vjerujem u sve

Silente – Dragi, vjerujem u sve

Dragi, vjerujem u sve
u opravdane ratove.
Stvarno vjerujem u sve
i u laži i u istine,
ali ne i u tebe. Polako prodajem snove za blud,
kao breme,
kad ne letiš krila samo smetaju. Dragi, vjerujem u sve,
u čitače sudbine,
čarolije i magije..
Sve te silne bogove,
ali ne i u tebe. Polako prodajem snove za blud,
kao breme,
kad ne letiš krila samo smetaju. 

Copyright © lyrics.ph - All rights reserved.