Falange

Song of Artist Silente. Check Here the full Lyric of Falange, a Song of Silente. Do you want to see more lyrics of Silente, check the category page with letter S or visit the artist page with all lyrics of Silente!

Silente – Falange

Molim te, kraj mene stani
dok prođu zvijeri i nemani
zime oštre, zime blage Čuvat će te ako treba
moje kosti, moja rebra
moja rebra kao falange Nek’ ti moje srce bude meta
da li ti smeta
ako nije čovječje Nek’ ti moje srce bude meta
koja šteta
kad neće ničije – moje će Dopuštam joj da mi sudi
ali joj ne dam da me budi
imam svega osim snage Ispruženi prema meni
ispruženi prema sjeni
tvoji prsti kao falange Nek’ ti moje srce bude meta
da li ti smeta
ako nije čovječje Nek’ ti moje srce bude meta
koja šteta
kad neće ničije – moje će 

Copyright © lyrics.ph - All rights reserved.