Hanggang Magdamag

Song of Artist Soul Jugglers. Check Here the full Lyric of Hanggang Magdamag, a Song of Soul Jugglers. Do you want to see more lyrics of Soul Jugglers, check the category page with letter S or visit the artist page with all lyrics of Soul Jugglers!

Check all Lyrics of Soul Jugglers:
  • Homepage
  • >
  • S
  • >
  • Soul Jugglers – Hanggang Magdamag

Soul Jugglers – Hanggang Magdamag

Madalas kitang pinagmamasdan
Istilo mo’y kay gandang tingnan
Sa bawat galaw ng iyong kamay at katawan
Kapansin-pansin at makahulugan
Hanggang magdamag
Sige, igalaw mo pa
Hanggang magdamag
Aawitan kita
Hanggang magdamag
Sige, igalaw mo pa
Hanggang magdamag
Sige, aawitan kita Sa tingin ko sayo’y ganadong-ganado ka na
Kasunod mo ako, pareho lang tayo
Sa tugtuging ito’y magsama-sama tayo
Hanggang magdamag, happening tayo Hanggang magdamag ay magsayawan
Igalaw ang katawan, bigyan ng kahulugan
Sa paggalaw ang iyong kamay at katawan
Grooving-groovy kang pagmasdan Hanggang magdamag
Sige, igalaw mo pa
Hanggang magdamag
Sige, uh, yeah
Hanggang magdamag
Sige, igalaw mo pa
Hanggang magdamag
Aawitan kita, yeah
Sa tingin ko sayo’y ganadong-ganado ka na
Kasunod mo ako, pareho lang tayo
Sa tugtuging ito’y magsama-sama tayo
Hanggang magdamag, hangga’t gusto mo Uh, sige
Meron pa
Sige,
Igalaw mo pa
…. 

Copyright © lyrics.ph - All rights reserved.