Moj Ivane

Song of Artist Thompson (Marko Perković). Check Here the full Lyric of Moj Ivane, a Song of Thompson (Marko Perković). Do you want to see more lyrics of Thompson (Marko Perković), check the category page with letter T or visit the artist page with all lyrics of Thompson (Marko Perković)!

  • Homepage
  • >
  • T
  • >
  • Thompson (Marko Perković) – Moj Ivane

Thompson (Marko Perković) – Moj Ivane

Čija je ono livada, čija je ono trava
Čija li je divojka rumena i plava
Ivanova livada, Ivanova trava
Ivanova divojka, rumena i plava Odvela nam Ivana, ta sudbina kleta
Odvela sa Kupresa priko bijela svijeta
Ostala je samo jedna želja jaka
Zapjevati pjesmu kupreškog junaka Moj Ivane, pobratime mio
Jesi l’ skoro na Kupresu bio
Jel’ kupreško polje uzorano
Jel’ na njemu žito posijano Vratit će se Ivan s tisuću momaka
Pjevat će se pjesme naših kuprešaka
Pokosit će Ivan livadu i travu
Oženit će divojku rumenu i plavu 

Copyright © lyrics.ph - All rights reserved.